Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Thứ bảy, 21/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 1268

Mẫu báo cáo SKKN đề nghị được bảo lưu

     Theo yêu cầu của Sở, năm nay mỗi SKKN muốn được bảo lưu kết quả phải có 01 báo cáo theo mẫu dưới đây. Vì thời gian gấp (Sáng thứ 2 ngày 23/5/16 phải nộp Sở, BGH yêu cầu các đ/c hoàn thành ngay trước 7h30 sáng thứ hai ngày 23/5/2016);
+ In nộp bản cứng (đ/c Hiếu H nhận)
+ Gửi bản mềm vào mail hieuht2010@gmail.com.
 
Mẫu đề cương báo cáo SKKN đề nghị bảo lưu (khoảng 8 -10 trang)
 
Sở….
Trường…
Cộng hòa…..
 
BÁO CÁO
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Họ tên…
Chức vụ….
Đơn vị….
I, Tên đề tài…..
Kết quả chấm đề tài của sở: .... năm 2014 – 2015 hoặc 2013 – 2014 (loại B)
II, Cơ sở khoa học và có sở lý luận
III, Thực trạng yêu cầu
IV, Các nội dung chính SKKN và việc thực hiện
V, Kết quả thực hiện
VI, Kết luận, kiến nghị
Xác nhận của cơ quan
Người đề nghị bảo lưu SKKN 


Tác giả: Admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98