Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Thứ ba, 30/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 1371

Hướng dẫn làm hồ sơ thi đua cuối năm học 2016 - 2017

Căn cứ thông tư số 35/2015/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào Tạo ngày 31/12/2015 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục.

Căn cứ công văn số 1803/SGD&ĐT-VP về công tác thi đua khen thưởng.

Căn cứ công văn số 1549/SGD&ĐT-VP về công tác thi đua khen thưởng.

           Hội đồng thi đua - khen thưởng nhà trường hướng dẫn các đồng chí chuẩn bị hồ sơ thi đua phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng cuối năm học như sau:

 

TT

Người thực hiện

Nội dung công việc

Ngày hoàn thành

Biểu mẫu số

Yêu cầu khác

1

Đ/c Chiến

 

Đ/c Hiếu

- Viết báo cáo thành tích Tập thể LĐXS (nhà trường) + Biên bản họp xét thi đua

- Viết trích ngang thành tích cá nhân

02/06

 

04/06

M-02

 

M-04

Báo cáo in 2 quyển;

Biên bản in 1 bản

Trích ngang in thành 1 quyển

2

Tổ trưởng (tổ đạt danh hiệu)

Viết báo cáo thành tích Tập thể LĐ TT

02/06

 

M-02

In thành 1 quyển

 

3

Các cá nhân được đề xuất công nhận (17 đc)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Viết báo cáo thành tích cá nhân (đóng thành quyển, kèm minh chứng);

- Giáo án của một tiết dạy được tổ dự giờ (1 bản, để riêng);

- 01 phiếu được đánh giá giờ dạy đạt loại giỏi của tiết dạy đó do Tổ trưởng hoặc BGH đánh giá (để riêng).

 

02/06

 

 

M-01

 

- Giáo án được đánh máy hoặc viết tay, có chữ ký của người soạn và ký duyệt của Tổ trưởng (nếu người soạn là Tổ trưởng thì do BGH ký duyệt);

 

Minh chứng (có HSG, thi GVG đạt giải)

 

Phô tô các Giấy CN/ giấy khen/

4

Đ/c Hươngs

Nhóm TK+BGH

- Viết trích ngang thành tích tập thể.

- Nhập và trích xuất các báo cáo từ phần mềm QL thi đua, đóng gói nộp Sở.

Từ 03 đến 04/6

 

 

M-03

- In thành 2 quyển

- Đóng gói theo yêu cầu của Sở

 

5

Đ/c Tuyến

- Viết Tờ trình đề xuất

02/6

 

In 2 bản

 

Lưu ý: 

- Tất cả các mẫu biểu, hướng dẫn chi tiết về công tác thi đua đề nghị tải về từ website: http://nguyenduthanhoai.edu.vn/Default.aspx

- Hồ sơ được đóng thành 1 quyển gồm:       + Báo cáo thành tích phải được đánh máy theo đúng các mẫu, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, độ giãn dòng đơn (single), có bìa giấy cứng, kèm các minh chứng đóng cuối quyển;  

+ Giáo án + phiếu đánh giá giờ dạy.

- Hồ sơ được nộp về BGH chậm nhất là ngày 02/06/2017 bằng cả 2 hình thức: Bản giấy được cho vào 1 túi bóng kính (clear bag) và bản mềm theo đ/c danhtuyen.nd@gmail.com.

Sau thời gian trên nếu đơn vị, cá nhân nào không gửi coi như không đề nghị xét thi đua. 

 

Tải hướng dẫn và mẫu biểu trong các file đính kèm dưới đây

Tác giả: Admin

Viết bình luận

152