Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Thứ tư, 17/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 516

NHẮC LỊCH CHUYÊN MÔN

NHẮC LỊCH

(GVCN, GVBM nhắc lại lịch này cho hs nhớ)


Thứ, ngày

Lớp 12

Lớp 11 và 10

Thứ Sáu, 19/05/2017

Nghỉ học cả chính khóa và học thêm (sẽ học bù lịch chính khóa này vào thứ Hai tuần kế tiếp)

Kiểm tra học thêm theo lịch (28 phòng)

Thứ Bảy, 20/05/2017

 

* Nghỉ học chính khóa (sẽ bù chính khóa vào thứ Ba tuần kế tiếp)

* Học thêm theo lịch mới (sáng 12 lớp, chiều 8 lớp, GVBM nhắc hs trước về lịch và phòng học)

Kiểm tra học thêm theo lịch (17 phòng)

Thứ Hai, 22/05/2017

GVCN nhắc hs nộp sổ đầu bài về văn thư sau tiết 5 ngày 23/05/2017

*Tiết 1, 2: Chào cờ và SH

*Tiết 3,4,5:học TKB của ngày thứ Sáu

(chiều học thêm bình thường)

Học bình thường (bao gồm chính khóa và học thêm)

 

Thứ Ba, 23/05/2017

Học TKB của ngày thứ Bảy

(chiều học thêm bình thường)

Học bình thường (bao gồm chính khóa và học thêm)

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98