Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Thứ hai, 1/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 594

THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ 2016

Bắt đầu từ ngày mai (thứ ba 02/8), học sinh bắt đầu học hè theo TKB dưới đây hoặc có thể tải về từ file đính kèm phía cuối trang:

BUỔI SÁNG (TỪ 7H20)

 

Lớp

Phòng

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

08/08

12A1

B201

Nghị T

Hoa L

Hiếu H

Nghị T

Hoa L

Hiếu H

12A2

B202

Cảng T

Chiều học Hóa

Hoa L

Cảng T

Chiều học Hóa

Hoa L

12A3

B203

Hiếu H

Huyền L

Cảng T

Hiếu H

Huyền L

Cảng T

12A4

B204

Tiếu L

Cảng T

Chiều học Hóa

Tiếu L

Cảng T

Chiều học Hóa

12A5

B205

Thùy T

Chiều học Hóa

Thành L

Thùy T

Chiều học Hóa

Thành L

12A6

B206

Hằng H

Tiếu L

Hùng T

Hằng H

Tiếu L

Hùng T

12A7

B207

Anh A

Nghị T

Giang V

Anh A

Nghị T

Giang V

12A8

B208

Kiên T

Hiếu V

Trang A

Kiên T

Hiếu V

Trang A

11A1

B101

Luyến H

Chiến T

Kiến L

Luyến H

Chiến T

Kiến L

11A2

B102

Hoa L

Luyến H

Nghị T

Hoa L

Luyến H

Nghị T

11A3

B103

Hạnh T

Cường L

Duyên H

Hạnh T

Cường L

Duyên H

11A4

B104

Chiều học Hóa

Nam T

Cường L

Chiều học Hóa

Nam T

Cường L

11A5

B105

Thịnh H

Dung L

Tiến T

Thịnh H

Dung L

Tiến T

11A6

B106

Thành L

Chiều học Hóa

Hạnh T

Thành L

Chiều học Hóa

Hạnh T

11A7

B107

Cường L

Duyên H

Kiên T

Cường L

Duyên H

Kiên T

11A8K.B

B209

Công T

Thịnh H

Hương S

Công T

Thịnh H

Hương S

11A8K.A1

B210

Lan A

Dung L

Lan A

Dung L

11A9

B109

Giang V

Trang A

Chiến T

Giang V

Trang A

Chiến T

11A10

B110

Thơm V

Kiên T

Liên A

Thơm V

Kiên T

Liên A

11A11

C101

Nga V

Anh A

Anh T

Nga V

Anh A

Anh T

11A12

C102

Hạnh V

Tiến T

Hội A

Hạnh V

Tiến T

Hội A

10H6

C201

Tiến T

Hiếu H

Tĩnh L

Tiến T

Hiếu H

Tĩnh L

10H7

C202

Hiền T

Hằng H

Huyền L

Hiền T

Hằng H

Huyền L

10H8

C203

Huyền L

Anh T

Luyến H

Huyền L

Anh T

Luyến H

10H9

C204

Hùng T

Kiến L

Thịnh H

Hùng T

Kiến L

Thịnh H

10H10

C103

Kiến L

Thùy T

Hằng H

Kiến L

Thùy T

Hằng H

10H11

C104

Duyên H

Tĩnh L

Hiền T

Duyên H

Tĩnh L

Hiền T

Phòng dư

 

03

04

02

03

04

02

CHIỀU (TỪ 14h30)

Lớp

Phòng

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

02/08

03/08

04/08

02/08

03/08

04/08

12A2

B202

 

Hiếu H

 

 

Hiếu H

 

12A4

B204

 

 

Luyến H

 

 

Luyến H

12A5

B205

 

Hằng H

 

 

Hằng H

 

12A9

B206

Nhung T

Phương A

Hiếu V

Nhung T

Phương A

Hiếu V

12A10

B207

C.Thanh

Nhung T

Phương A

C.Thanh

Nhung T

Phương A

12A11

B208

Công T

Nga V

Lụa A

Công T

Nga V

Lụa A

12A12

B209

Lụa A

Cảng T

C. Thanh

Lụa A

Cảng T

C. Thanh

11A4

B201

Duyên H

 

 

Duyên H

 

 

11A6

B203

 

Thịnh H

 

 

Thịnh H

 

10H1

B103

Hội A

Hải V

Thùy T

Hội A

Hải V

Thùy T

10H2

B104

Nhung A

Hùng T

Lộc V

Nhung A

Hùng T

Lộc V

10H3

B105

Chiến T

Liên A

V.Thanh V

Chiến T

Liên A

V.Thanh V

10H4

B106

Anh A

C.Thanh V

Nhung T

Anh A

C.Thanh V

Đ.Nhung T

10H5

C101

Hải V

Nhung A

Anh T

Hải V

Nhung A

Anh T

Tác giả: admin

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98